Salty Popcorn > Directors > Ilya Aksenov

Ilya Aksenov

  • First Movie - Kvnshchiki (2018)
  • Last Movie - The Relatives (2021)
  • Total Movies - 3

Directors Movies By Year Of Release

Year

1.
The Relatives

The Relatives (2021)

Directed by: Ilya Aksenov
Starring: Katerina Bekker and Sergey Burunov

2021
2.

Na Kray Sveta (2019)

Directed by: Ilya Aksenov
Starring: Alina Alexeeva and Boris Dergachev

2019
3.

Kvnshchiki (2018)

Directed by: Ilya Aksenov
Starring: Andrey Burkovskiy and Nikita Lobanov

2018