DIRECTED BY MAMORU HOSODA

Belle: The Dragon and the Freckled Princess 2021

Belle: The Dragon and the Freckled Princess

Directed by

Starring

Kaho Nakamura
Kaho Nakamura
Ryo Narita
Ryo Narita
Actor
Character
Suzu / Belle
Shinobu Hisatake
Shota Sometani
Shinjiro Chikami
Tina Tamashiro
Ruka Watanabe
Ikura
Hiroka Betsuyaku
Ryoko Moriyama
Yoshitani
Michiko Shimizu
Kita
Fuyumi Sakamoto
Okumoto
Yoshimi Iwasaki
Nakai
Sachiyo Nakao
Hatanaka
Toshiyuki Morikawa
Justian
Mamoru Miyano
Muitaro Hitokawa / Tokoraemaru
Sumi Shimamoto
Suzu's Mother
Koji Yakusho
Suzu's father
Ken Ishiguro
Kei's Father
Ermhoi
Peggy Sue
Hana
Tomo / Angel
Takeru Satoh
Ryu
Mami Koyama
Swan
Kenjiro Tsuda
Jelinek
Taichi Masu
Announcer of Belle's Concert
Asami Miura
U Announcer
John Eric Bentley
Additional Voices
Tom Bromhead
Additional Voices
Tiana Camacho
Additional Voices
Paul Castro Jr.
Dragon
David Chen
Gogo Doggo
SungWon Cho
Additional Voices
Courtney Chu
Additional Voices
Victoria Dean
Young Suzu
Jessica DiCicco
Hiro
Brandon Engman
Kamishin
Larissa Gallagher
Additional Voices
Jessica Gee-George
Kita
Heather Gonzalez
Additional Voices
Barbara Goodson
Yoshitani
Bentley Griffin
Angel
Martha Harms
Hatanaka
Xanthe Huynh
Additional Voices
Andrew Kishino
Jellinek
Anjali Kunapaneni
Additional Voices
Wendee Lee
Nakai
Ben Lepley
Suzu's Father
Lilypichu
Additional Voices
Kyle McCarley
Additional Voices
Noelle McGrath
Swan
Kylie McNeill
Suzu / Belle
Julie Nathanson
Suzu's Mother
Aaron Phillips
Fox
Zeno Robinson
Additional Voices
Stephanie Sheh
Additional Voices
Michael Sinterniklaas
Additional Voices
Rachel Slotky
Additional Voices
Laura Megan Stahl
Additional Voices
Ellyn Stern
Okumoto
Frank Todaro
Reggsination
Cristina Valenzuela
Peggie Sue
Kiff VandenHeuvel
Kei and Tomo's Father
Aoi Yuki
ADVERTISMENT
 122 minutes (2 hrs 02 mins)
MPAA Age Rating: Belle: The Dragon and the Freckled Princess PG age rating 
UK release date UK release: 7th October 2021
US release date US release: 14th January 2022
France release date France release: 15th July 2021
Global Box Office Release Breakdown