Sign up for the SaltyPopcorn free weekly newsletter
2024 | DIRECTED BY ZHUO CHEN

Pang Huang Zhi Ren

Directed by

Producers

Name
Role
 
Jiao Ouyang
Associate Producer
 
Ning Ya
Chief Producer

Written by

Writer
Role
 
Keigo Higashino
Story
 
Xiangyun Xu
Written By

Starring

Actors
 
Alan Aruna
 
Xi Qi
 
Jingchun Wang
 
Qianyuan Wang
 
TianChen Wang
 
Shuang Wu
 
Youhao Zhang
 
Zhengjie Zhou