DIRECTED BY XIAOXING YI

Wan Wan Mei Xiang Dao 2015

No cover art for Wan Wan Mei Xiang Dao

Directed by

Starring

Actor
Character
Zishan Yang
Su Xiaomei
Wang Dachui
Bo-lin Chen
Tang Monk
Tianyu Ma
Murong Bai
Xunzimo Liu
Sun Wukong
Pirat Nipitpaisalkul
Xiaoxing Yi
Wu Jing
Eric Tsang
Grandpa Earth
Han Han
White Dragon Horse
Winston Chao
Murong Hao
Jia Linger
Yingjun Zhao
Drum elf
Lianshun Kong
Kong Lianer
Hao Liu
Liu Canglang
Benyu Zhang
Zhang Nanshan
Meng Lian
Ye Chenyu
Da Ke
Ke Beihai
Liya Tong
Scorpion woman
Kimi Qiao
Catfish man
Zunyu Zhi
Li Changhuai
Xiaoai
Liu Canglang
ADVERTISMENT
 96 minutes (1 hrs 36 mins)
China release date China release: 18th December 2015
Vietnam release date Vietnam release: 8th January 2016

This film has not been scored.
What's your score?

What's your score for 'Wan Wan Mei Xiang Dao'?Must
Watch

Good
Film

It's OK

Dull

Crap

Click an icon above to rate this movie


Do you have a review or comment for 'Wan Wan Mei Xiang Dao'?

Your Display Name:

Your 140 character review:

 Characters Left

My rating

By clicking Submit you agree to our terms and conditions and privacy policy.

ADVERTISMENT
Popularity over the last 10 days
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26th Jan 2022
25th Jan 2022
24th Jan 2022
23rd Jan 2022
22nd Jan 2022
21st Jan 2022
20th Jan 2022
19th Jan 2022
18th Jan 2022
17th Jan 2022
UK Box Office Chart History
No UK box office info
US Box Office Chart History
No US box office info
Global Box Office Release Breakdown
  • China release date:
  • Vietnam release date:
  • Japan release date:
More global release dates
Popular in these countries
  • Madagascar Madagascar
News from around the web