Sign up for the SaltyPopcorn free weekly newsletter
2014 | DIRECTED BY EGOR BARANOV

Locust

Directed by

Starring

Actors
Character
 
Anastasiya Akatova
Yana
 
Evgeniya Dmitrieva
 
Sergey Frolov
Anton Sergeevich
 
Pyotr Fyodorov
Artyom
 
Beso Gataev
Ruslan
 
Aleksey Gorbunov
 
Sergey Pavlov
Ofisnyy sotrudnik
 
Maksim Pinsker
Valentin Cheremin, otets Leri
 
Olga Popruga
 
Dmitriy Shevchenko